Monday, May 7, 2012

ZEN APRIL GRADING RESULTS

Dear Zenders,

April's Grading Result is Out!

PASSES
Present Grade TEN(10)
1. Chi Yong Jia Eric
2. Chong Rui Jie David
3. George Jebinsumith Shawn Daniel
4. Jack Hartness
5.Josh Armstrong Chomiak
6. Phua You Xian Clarence
7. Savit Agarwal|
8. Shreya Kirankumar Shettigar
9. Toh Si Ying
10. Yeh Ci Li

Present Grade NINE(9)
11. Bhardwaj Anushka
12. Goh Jin Wu Kieran Marc
13. Halasz Dylan
14. Kim Sung Jun
15. Saksham Bhasin
16. Wong Juo Si Josh
17. Wong Si En Sean

Present Grade EIGHT(8)
18. Carlos German
19. Jaiganesh Prahlad
20. Pulaputra Venkata Anushka
21. Santiago German

Present Grade SEVEN(7)
22. Mardiyah Zulkifly
23. Karen Michelle F.Quirante (DOUBLE)
24. Chin Wei Liang
25. Ron Chua
26. Gahng Min Koo
27. Gan Wan Teck
28. Khoo Chun Fang
29. Lin Wei Juan
30. Ow Xinwen Krystal
31. Sathees Kumar s/o Sharmugam
32. Daltone Tan Wei Xun
33. Wong Li Yi
34. Yeo Heng Huat
35. Yeo Jian Jie
36. Zhang Hui Xin
37. Zhang Ziwei

Present Grade SIX (6)
38. Arya Sachdeva
39.Gee Brandon
40. Goh Jia Ying
41. Julian Edward Hartness
42. Sng Ming Han Mark
43. Tan Ser Han Alex

Present Grade FIVE (5)
44. Goh Cheng Ze
45. Tan Jing Kang
46. Zhang Hua Feng

Present Grade FOUR (4)
47. Low Yong Ming
48. Rohan Malik
49. Sok Gech Nay
50. Mandel Teo
51. Shawn Teo Xuan Wei
52. Xie Shu Ya
53. Zhang Shuai

Present Grade THREE (3)
54. Julian Chan
55. Jet Peh Kong Loke

Present Grade TWO(2)
56. Ho Jun Pierre Russell

Black Belt 1st Dan
57. Kua Ee Feng
58. Lim Jun Jie
59. Rayner Quek Wei Jie
60. John Lam Guo Wei
61. Xi Ting


Congratulations on the passes!

Love, Winnie

No comments:

Post a Comment